: با ما مرتبط باشید از طریق

راهنمای خرید پکیج


توضیحات
برای بهره مندی از امکانات آی‌سیبلند بایستی یک از بسته‌های آن را خریداری نمایید. برای این کار از قسمت پروفایل گزینه خرید اشتراک زمانی را انتخاب نموده و سپس یکی از بسته‌ها را انتخاب و پروسه پرداخت را طی نمایید.