: با ما مرتبط باشید از طریق

ثبت ناماستفاده از برنامه رایگان است ولی برای بهره بردن از امکانات موجود در برنامه بایستی حتما ثبت نام یا همان فعالسازی صورت پذیرد. اطلاعاتی که از کاربر زمان ثبت نام اخذ می‌شود نزد آی‌سیب‌لند محفوظ بوده و جهت ارتباط با کاربر در مواقع لازم و همچنین انجام امور مالی درون برنامه‌ای توسط کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نکات ثبت نام:

- کلیه اطلاعاتی که در حین تکمیل ثبت نام از کاربر خواسته می‌شود نزد آی‌سیبلند محفوظ بوده و صرفا جهت بهبود ارايه خدمات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

- شماره تماس کاربر قابل تغییر نبوده و از آن به عنوان کد واحد اطلاعاتی کاربر در پایگاه داده استفاده می‌شود به نحوی که اگر برنامه پاک شد و کاربر دوباره مبادرت به نصب آن نمود با آن شماره تماس قادر خواهد اطلاعات سابقه خود را دسترسی داشته باشد.

- نام انتخابی کاربر که به صورت انحصاری است همان نام کاربری او خواهد بود که آی‌سیبلند کاربر را به آن عنوان خواهد شناخت. توصیه می‌گردد از نام کاربری با مسما استفاده کنید. نام کاربر می‌تواند نام مستعار و یا نام حقیقی کاربر باشد.

- تاریخ تولد کاربر که توصیه می‌شود حتما این ردیف کامل شود، برای خدمات آتی آی‌سیبلند به کاربران تدارک دیده شده است لذا از کاربران درخواست می‌شود این ردیف را به درستی تکمیل کنند.

- ایمیل کاربر جهت داشتن راه ارتباطی با کاربر تدارک دیده شده است که در صورت عدم دسترسی به کاربر به دلایل متعدد از این راه استفاده گردد.